Crochet Flower bookmark

Crochet Flower bookmark

อุปกรณ์ ไหมอีเกิ้ล 4ply เข็มโครเชต์ขนาด 3.5มม. หรือ 6/0 แถว1 : ขึ้นด้วยโซ่ 48, Fลงโซ่ที่4จากปลายเข็ม, [โซ่1, ข้าม1, F]*ซ้ำไปเรื่อยๆ แถว2 : โซ่3, 15F, โซ่3, c, [โซ่7, c]*12, [(โซ่5, 3 พ3ค, โซ่5)ลงหลักดียวกัน, c] *ซ้ำ8ครั้ง, ได้8กลีบ เหลือปลายไหมไว้เย็บ แล้วตัดไหม ม้วนขึ้นรูปดอกไม้แล้วเย็บประกอบ ถ้าอยากให้กลบดอกเรียบสวย ใช้เตารีดรีดด้วยไฟอ่อน กลีบเลี้ยงและก้าน แถว1 : วงกลม 6x, c แถว2 : [โซ่5, 4cบนโซ่, cหลักถัดไป] ซ้ำ 6 ครั้ง ถักต่อไป โซ่ 55 หรือ ยาวเท่าที่ต้องการ v

Read More

Pikachu Pokemon Crochet Tutorial

มาถักปิกาจูกันเถอะ!! อุปกรณ์ ไหมพรม 4 ply อีเกิ้ล เข็มโครเชต์ขนาด 3.5มม. หรือเบอร์ 6/0 หัว แถว1 : วงกลม 6x, c แถว2 : โซ่1, 6v, c แถว3 : โซ่1, xv*6, c แถว4 : โซ่1, 2xv*6, c แถว5 – แถว6 : โซ่1, 24x, c แถว7 : โซ่1, 7xv*3, c แถว8 : โซ่1, 27x, c แถว9 : โซ่1, 8xv*3, c แถว10 –

Read More

CHEVRON SEED Knit Stitch Pattern

CHEVRON SEED Knit Stitch Pattern

The Chevron Seed Stitch. Hi, Guys, I’m Kristen and Welcome to Studio Knit! It’s Knitting Lesson Monday and today I am sharing one of my very favorite vintage knitting stitches, a Chevron Pattern! With a simple series of knits and purls, we will create this graphic Chevron pattern with only four rows. We cast on

Read More