Crochet Flower bookmark

Crochet Flower bookmark

อุปกรณ์ ไหมอีเกิ้ล 4ply เข็มโครเชต์ขนาด 3.5มม. หรือ 6/0 แถว1 : ขึ้นด้วยโซ่ 48, Fลงโซ่ที่4จากปลายเข็ม, [โซ่1, ข้าม1, F]*ซ้ำไปเรื่อยๆ แถว2 : โซ่3, 15F, โซ่3, c, [โซ่7, c]*12, [(โซ่5, 3 พ3ค, โซ่5)ลงหลักดียวกัน, c] *ซ้ำ8ครั้ง, ได้8กลีบ เหลือปลายไหมไว้เย็บ แล้วตัดไหม ม้วนขึ้นรูปดอกไม้แล้วเย็บประกอบ ถ้าอยากให้กลบดอกเรียบสวย ใช้เตารีดรีดด้วยไฟอ่อน กลีบเลี้ยงและก้าน แถว1 : วงกลม 6x, c แถว2 : [โซ่5, 4cบนโซ่, cหลักถัดไป] ซ้ำ 6 ครั้ง ถักต่อไป โซ่ 55 หรือ ยาวเท่าที่ต้องการ v

Read More

Pikachu Pokemon Crochet Tutorial

มาถักปิกาจูกันเถอะ!! อุปกรณ์ ไหมพรม 4 ply อีเกิ้ล เข็มโครเชต์ขนาด 3.5มม. หรือเบอร์ 6/0 หัว แถว1 : วงกลม 6x, c แถว2 : โซ่1, 6v, c แถว3 : โซ่1, xv*6, c แถว4 : โซ่1, 2xv*6, c แถว5 – แถว6 : โซ่1, 24x, c แถว7 : โซ่1, 7xv*3, c แถว8 : โซ่1, 27x, c แถว9 : โซ่1, 8xv*3, c แถว10 –

Read More

Como Fazer o Ponto Puff Decorativo

Hello, I’m Regina Stein from Ateliê MariaRê; would you like to learn how to make a decorative crochet stitch using the puff stitch? So, sit it on, I’ll teach you. In this sample, we’ll use Bella Fashion’s thread from Pingouin with a 2mm-long needle, but you can use the thread and the needle that you

Read More