Crochet Lace Square Motif 1*

Crochet Lace Square Motif 1*

11 ch sl st in first chain, 1ch ROW1: 5ch picot 5sc in ring 5ch ,picot 5sc in ring !!!correction: 5ch picot 5sc in ring 5ch picot 5sc in ring sl st in first chain ROW 2: first corner:1sc,4ch,1trc(5ch picot),2trc 5ch, 2trc(5ch picot) 2trc …in the same corner Next corner: 2trc(5ch picot)2trc, 5ch, 2trc(5ch picot)2trc

Read More