Crochet Flower bookmark

Crochet Flower bookmark

อุปกรณ์ ไหมอีเกิ้ล 4ply เข็มโครเชต์ขนาด 3.5มม. หรือ 6/0 แถว1 : ขึ้นด้วยโซ่ 48, Fลงโซ่ที่4จากปลายเข็ม, [โซ่1, ข้าม1, F]*ซ้ำไปเรื่อยๆ แถว2 : โซ่3, 15F, โซ่3, c, [โซ่7, c]*12, [(โซ่5, 3 พ3ค, โซ่5)ลงหลักดียวกัน, c] *ซ้ำ8ครั้ง, ได้8กลีบ เหลือปลายไหมไว้เย็บ แล้วตัดไหม ม้วนขึ้นรูปดอกไม้แล้วเย็บประกอบ ถ้าอยากให้กลบดอกเรียบสวย ใช้เตารีดรีดด้วยไฟอ่อน กลีบเลี้ยงและก้าน แถว1 : วงกลม 6x, c แถว2 : [โซ่5, 4cบนโซ่, cหลักถัดไป] ซ้ำ 6 ครั้ง ถักต่อไป โซ่ 55 หรือ ยาวเท่าที่ต้องการ v

Read More

How to Crochet A Flower Pot Cozy

How to Crochet A Flower Pot Cozy

In today’s tutorial let’s do a simple Flower Pot Cozy using Phentex yarn. Welcome back to The Crochet Crowd as well as yarnspirations.com. In today’s tutorial we are going to do a simple flower pot cozy. Look at the beautiful colors and this is using Phentex Slipper and Craft yarn. This is also made by

Read More

How to crochet round flower bag

How to crochet round flower bag

Hello my friends Today I will show you how to crochet this beautiful round flower bag. You can find the materials to: www.plexoudes.gr We’ll need 2 skeins of yarn Diva ribbon (silky), kit with shoulder strap & circular belt. For inside, plastic canvas and lining. Crochet hook No5 Starting with a slip knot and chain

Read More