Crochet Flower bookmark

Crochet Flower bookmark

อุปกรณ์ ไหมอีเกิ้ล 4ply เข็มโครเชต์ขนาด 3.5มม. หรือ 6/0 แถว1 : ขึ้นด้วยโซ่ 48, Fลงโซ่ที่4จากปลายเข็ม, [โซ่1, ข้าม1, F]*ซ้ำไปเรื่อยๆ แถว2 : โซ่3, 15F, โซ่3, c, [โซ่7, c]*12, [(โซ่5, 3 พ3ค, โซ่5)ลงหลักดียวกัน, c] *ซ้ำ8ครั้ง, ได้8กลีบ เหลือปลายไหมไว้เย็บ แล้วตัดไหม ม้วนขึ้นรูปดอกไม้แล้วเย็บประกอบ ถ้าอยากให้กลบดอกเรียบสวย ใช้เตารีดรีดด้วยไฟอ่อน กลีบเลี้ยงและก้าน แถว1 : วงกลม 6x, c แถว2 : [โซ่5, 4cบนโซ่, cหลักถัดไป] ซ้ำ 6 ครั้ง ถักต่อไป โซ่ 55 หรือ ยาวเท่าที่ต้องการ v

Read More

Crochet Pink Ribbon Shawl

Crochet Pink Ribbon Shawl

Welcome back to The Crochet Crowd as well as my friends over at yarnnspirations.com. I’m your host Mikey. Today we’re gonna do the Pink Ribbon Shawl. This is an older pattern, oldie but goodie, over at Yarnspirations. Today I’m gonna break down this pattern in order to show you how to do the stitch work,

Read More

How To Make A Yarn Wig!

How To Make A Yarn Wig!

Today i’m making a yarn wig. I got it off of Pinterest. I saw it on Pinterest and it looks like so much fun. So here are a few things you’re gonna need. Scissors, Pins, Yarn A measuring tape, And felts. 2 pieces And how I measured this out is, you actually take the measuring

Read More

Pikachu Pokemon Crochet Tutorial

มาถักปิกาจูกันเถอะ!! อุปกรณ์ ไหมพรม 4 ply อีเกิ้ล เข็มโครเชต์ขนาด 3.5มม. หรือเบอร์ 6/0 หัว แถว1 : วงกลม 6x, c แถว2 : โซ่1, 6v, c แถว3 : โซ่1, xv*6, c แถว4 : โซ่1, 2xv*6, c แถว5 – แถว6 : โซ่1, 24x, c แถว7 : โซ่1, 7xv*3, c แถว8 : โซ่1, 27x, c แถว9 : โซ่1, 8xv*3, c แถว10 –

Read More

Crochet Circle Takes the Square Blanket

Crochet Circle Takes the Square Blanket

Welcome back to The Crochet Crowd with my friends over at yarnspirations.com. Today we’re gonna do the Circle Takes the Square Crochet Blanket. These are made up of circle motifs. So these are circles then in the last round we make it back to a square, then you’re just gonna whip stitch it together, throw

Read More

Crochet Pomp-A-Doodle Scarf

Welcome everybody to another edition of Mikey’s Mail, and today we have in the background Pomp-a-Doodle. Now I originally thought I couldn’t actually crochet with this stuff but I realized it’s like beads where that you the beads never go through the hook or through stitches they just stay on the outside and you fasten

Read More

Crochet Striping Shells Shawl

Crochet Striping Shells Shawl

Welcome back to The Crochet Crowd as well as my friends over yarnspirations.com. Today’s the Striping Shells Crochet Shawl. This is featuring Caron X Pantone Bamboo. Let’s go through the ins and outs of this pattern. In today’s pattern you’ll need a 5 mm, size ‘H’ crochet hook and seven braids of Caron X Pantone

Read More

Crochet Child Poncho

Crochet Child Poncho

In today’s tutorial let’s do the poncho for you and me. This is a girl’s and doll-sized poncho, let’s begin. Welcome back to the Crochet Crowd as well as Yarnspirations.com. I’m your host Mikey. Today we’re gonna work on the poncho for you and me. And this is a doll-sized version poncho that has the

Read More