Crochet Flower bookmark

Crochet Flower bookmark

อุปกรณ์ ไหมอีเกิ้ล 4ply เข็มโครเชต์ขนาด 3.5มม. หรือ 6/0 แถว1 : ขึ้นด้วยโซ่ 48, Fลงโซ่ที่4จากปลายเข็ม, [โซ่1, ข้าม1, F]*ซ้ำไปเรื่อยๆ แถว2 : โซ่3, 15F, โซ่3, c, [โซ่7, c]*12, [(โซ่5, 3 พ3ค, โซ่5)ลงหลักดียวกัน, c] *ซ้ำ8ครั้ง, ได้8กลีบ เหลือปลายไหมไว้เย็บ แล้วตัดไหม ม้วนขึ้นรูปดอกไม้แล้วเย็บประกอบ ถ้าอยากให้กลบดอกเรียบสวย ใช้เตารีดรีดด้วยไฟอ่อน กลีบเลี้ยงและก้าน แถว1 : วงกลม 6x, c แถว2 : [โซ่5, 4cบนโซ่, cหลักถัดไป] ซ้ำ 6 ครั้ง ถักต่อไป โซ่ 55 หรือ ยาวเท่าที่ต้องการ v

Read More

Crochet Pink Ribbon Shawl

Crochet Pink Ribbon Shawl

Welcome back to The Crochet Crowd as well as my friends over at yarnnspirations.com. I’m your host Mikey. Today we’re gonna do the Pink Ribbon Shawl. This is an older pattern, oldie but goodie, over at Yarnspirations. Today I’m gonna break down this pattern in order to show you how to do the stitch work,

Read More

Crochet Scarf Tutorial

Crochet Scarf Tutorial

hello everyone well I wanted to show you what a scarf that I made I usually don’t wear scarves for cowell by like who well my preferred to wear a sweater with neck turtle but I made this for spring I think it’s good or autumn for winter not so much because it’s you know

Read More

Merino Wool

Merino Wool

Hey, I’m Chris and today we’re talking about merino wool. I hope to help you understand why so many people love merino wool. Basically, it’s because it’s a natural performance fabric. Merino wool is widely regarded as one of the softest and finest sheep’s wools in the world, and it’s moisture wicking, temperature regulating, and

Read More